De naam HARMKE is afgeleid van het Germaanse 'her', met de betekenis 'heer, leger', en 'man', met de betekenis 'man, held'. De naam betekent dus; de heldhaftige krijgsman.

Andere varianten zijn Herman, Harm, Harmanus, Harmen, Hermannus, Hermen, Manus, Hermann (Du.), Armand (Fr.), Armando (Ital.), Harmke, Herma, Hermana, Hermien, Hermina, Hermine.

Op 9 april schijnt er een feestdag te zijn ter ere van Hermanus, een mysticus uit de19de eeuw.

Deze Heldhaftige Krijgsvrouw viert haar feest op 1 juli en al sinds 1990 !!